Johtokunta - Styrelse

  Johtokunnan kokous


 Seuraava kokous pidetään 8 maaliskuuta /  Nästa möte hålls den 8 mars


Jäsenillä on läsnäolo-oikeus mutta vaitiolovelvollisuus.


Medlemmar har rätt att närvara men har inte yttrandefrihet på mötet.
 Hallintoalueen yhdyshenkilöt:


  Leena Sihvo Inkinen


  Mauri Sukuvaara


 Kunnan eläkeläisneuvoston edustajat:


  Tauno Inkinen


  Tuula Bäckman


 Johtokunta 2021-2022 / Styrelsen 2021-2022

 

  Puheenjohtaja / ordförande, Mika Holappa 

  Puhelin / telefon: 070 654 06 58

 

  Varapuheenjohtaja / viceordförande, Tauno Inkinen

  Puhelin / telefon 070 367 54 63

 

  Rahastonhoitaja / Kassör, Tauno Karppinen

  Puhelin / telefon: 0586 44311

 

  Sihteeri / Sekreterare, Leena Sihvo Inkinen 073 082 62 72

 

  Muut jäsenet / Övriga styrelsemedlemmar, Tuula Bäckman, Pauli Norkola, Leo Visuri

 

  Varajäsenet / Ersättare, Asko Maijala, Arja Huhtinen, Raimo Keskiniva

 

  Tilintarkastajat / Revisorer, Erkki Keskiniva, Anne Berndts

 

  Varalla / Ersättare, Juhani Sihvo, Jari Heikkinen