Johtokunta - Styrelse

 Johtokunnan kokoukset


Jäsenillä on läsnäolo-oikeus mutta ei puheoikeutta.


Medlemmar har rätt att närvara men har inte yttrandefrihet på mötet. Hallintoalueen yhdyshenkilöt:


  Leena Sihvo Inkinen


  Helena Hoffrén Peltola


 Kunnan eläkeläisneuvoston edustajat:


  Tauno Inkinen


  Tuula Bäckman


 Johtokunta 2022-2023 / Styrelsen 2022-2023

 

  Puheenjohtaja / ordförande, Mika Holappa 

  Puhelin / telefon: 070 654 06 58

 

  Varapuheenjohtaja / viceordförande, Tauno Inkinen

  Puhelin / telefon 070 367 54 63

 

  Rahastonhoitaja / Kassör, Leo Visuri

  Puhelin / telefon: 070 360 79 10

 

  Sihteeri / Sekreterare, Leena Sihvo Inkinen 073 082 62 72

 

  Muut jäsenet / Övriga styrelsemedlemmar, Tuula Bäckman, Pauli Norkola, Jari Heikkinen

 

  Varajäsenet / Ersättare, Asko Maijala, Arja Huhtinen, Raimo Keskiniva

 

  Tilintarkastajat / Revisorer, Erkki Keskiniva, Anne Berndts

 

  Varalla / Ersättare, Juhani Sihvo, Esa Kilpivaara