Johtokunta - Styrelse

Johtokunnan kokoukset


Jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Läsnäolo sisältää vaitiolovelvollisuuden.


Medlemmar har rätt att närvara och prata. Närvaro innebär tystnadsplikt. Hallintoalueen yhdyshenkilöt:


  Leena Sihvo Inkinen


  Helena Hoffrén Peltola


 Kunnan eläkeläisneuvoston edustajat:


  Tauno Inkinen


  Tuula Bäckman


 Johtokunta 2023-2024 / Styrelsen 2023-2024

 

  Puheenjohtaja / ordförande, Mika Holappa 

  Puhelin / telefon: 070 654 06 58

 

  Varapuheenjohtaja / viceordförande, Jari Heikkinen

  Puhelin / telefon 

 

  Rahastonhoitaja / Kassör, Leo Visuri

  Puhelin / telefon: 070 360 79 10

 

  Sihteeri / Sekreterare, Leena Sihvo Inkinen 073 082 62 72

 

  Muut jäsenet / Övriga styrelsemedlemmar, Tuula Bäckman, Pauli Norkola, Raimo Keskiniva

 

  Varajäsenet / Ersättare, Asko Maijala, Tuija Karvonen, Nina Karlberg

 

  Tilintarkastajat / Revisorer, Erkki Keskiniva, Tauno Inkinen

 

  Varalla / Ersättare, Juhani Sihvo, Esa Kilpivaara