Johtokunta - Styrelse

HUOMIO!

Kaikki kokoukset on peruttu toistaiseksi! Tämä koronaviiruksen takia!


Johtokunnan kokous


Seuraava kokous pidetään 


OBS!

Alla möten är inställda tillsvidare! Detta pga. coronavirus!


Nästa möte hålls 


Jäsenillä on läsnäolo-oikeus mutta vaitiolovelvollisuus.

Medlemmar har rätt att närvara men har inte yttrandefrihet på mötet.
 Hallintoalueen yhdyshenkilöt:


  Leena Sihvo Inkinen


  Mauri Sukuvaara


  Ahti Hannila


Aulikki Tryggvesson Kunnan eläkeläisneuvoston edustajat:


  Tauno Inkinen


  Tuula Bäckman


 Johtokunta 2020-2021 / Styrelsen 2020-2021

 

  Puheenjohtaja / ordförande, Mauri Sukuvaara

  Puhelin / telefon: 070 236 60 63

 

  Varapuheenjohtaja / viceordförande, Tauno Inkinen

  Puhelin / telefon 070 367 54 61

 

  Rahastonhoitaja / Kassör, Tauno Karppinen

  Puhelin / telefon: 0586 44311

 

  Sihteeri / Sekreterare, Leena Sihvo Inkinen 073 082 62 72

 

  Muut jäsenet / Övriga styrelsemedlemmar, Tuula Bäckman, Pauli Norkola, Mika Holappa

 

  Varajäsenet / Ersättare, Asko Maijala, Arja Huhtinen, Leo Visuri

 

  Tilintarkastajat / Revisorer, Erkki Keskiniva, Anne Berndts

 

  Varalla / Ersöttare, Juhani Sihvo, Jari Heikkinen