Johtokunta - Styrelse

 Hallintoalueen yhdyshenkilöt:


  Leena Sihvo Inkinen


  Mauri Sukuvaara


  Ahti Hannila


Aulikki Tryggvesson Kunnan eläkeläisneuvoston edustajat:


  Tauno Inkinen


  Tuula Bäckman


HUOMIO!

Kaikki kokoukset on peruttu toistaiseksi! Tämä koronaviiruksen takia!


Johtokunnan kokous


Seuraava kokous pidetään 


OBS!

Alla möten är inställda tillsvidare! Detta pga. coronavirus!


Nästa möte hålls 


Jäsenillä on läsnäolo-oikeus mutta vaitiolovelvollisuus.

Medlemmar har rätt att närvara men har inte yttrandefrihet på mötet.
 Johtokunta 2020 / Styrelsen 2020

 

  Puheenjohtaja / ordförande, Mauri Sukuvaara

  Puhelin / telefon: 070 236 60 63

 

  Varapuheenjohtaja / viceordförande, Tauno Inkinen

  Puhelin / telefon 070 367 54 61

 

  Rahastonhoitaja / Kassör, Tauno Karppinen

  Puhelin / telefon: 0586 44311

 

  Sihteeri / Sekreterare, Leena Sihvo Inkinen 073 082 62 72

 

  Muut jäsenet / Övriga styrelsemedlemmar, Tuula Bäckman, Pauli Norkola, Mika Holappa

 

  Varajäsenet / Ersättare, Asko Maijala, Arja Huhtinen, Leo Visuri

 

  Tilintarkastajat / Revisorer, Erkki Keskiniva, Anne Berndts

 

  Varalla / Ersöttare, Juhani Sihvo, Jari Heikkinen


HUOMIO JOHTOKUNNAN KOKOUS 17/11 ON PERUTTU!!!

KORONAN TAKIA!

PUHEENJOHTAJA

MAURI