Johtokunta - Styrelse

Degerforsin Suomi - SeuraJohtokunta kokoontuu joka kuun ensimmäinen tiistai klo 18.00

mikäli toisin ei päätetä.

 

Styrelsemöte första tisdagen i månaden kl 18.00

om inte annan datum bestäms. Johtokunta 2019 / Styrelsen 2019

 

  Puheenjohtaja / ordförande, Mauri Sukuvaara

  Puhelin / telefon: 070 236 60 63

 

  Varapuheenjohtaja / viceordförande, Tauno Inkinen

  Puhelin / telefon 070 367 54 61

 

  Rahastonhoitaja / Kassör, Tauno Karppinen

  Puhelin / telefon: 0586 44311

 

  Sihteeri / Sekreterare, Leena Sihvo Inkinen 073 082 62 72

 

  Muut jäsenet / Övriga styrelsemedlemmar,  Tuula Bäckman,  Pauli Norkola, Mika Holappa

 

  Varajäsenet / Suppleanter, Asko Maijala, Arja Huhtinen

 

  Tilintarkastajat / Revisorer, Kaarina Töyrylä , Anne Berndts

 

  Varalla / Suppleanter, Juhani Sihvo, Erkki Keskiniva

 Hallintoalueen yhdyshenkilöt:


  Leena Sihvo Inkinen


  Mauri Sukuvaara


  Ahti Hannila


Aulikki Tryggvesson Kunnan eläkeläisneuvoston edustajat:


  Tauno Inkinen


  Tuula Bäckman


Copyright © All Rights Reserved