Johtokunta - Styrelse

Degerforsin Suomi - Seura

 

 

Johtokunta kokoontuu joka kuun ensimmäinen tiistai klo 17.00.

Styrelsemöte första tisdagen i månaden kl 17.00!

 

 

 

 

 

 

Johtokunta 2018 / Styrelsen 2018

 

Puheenjohtaja / ordförande, Mauri Sukuvaara

Puhelin / telefon: 0702366063

 

Varapuheenjohtaja / viceordförande, Tauno Inkinen

Puhelin / telefon 070-3675461

 

Rahastonhoitaja / Kassör, Tauno Karppinen

Puhelin / telefon: 0586-44311

 

Sihteeri / Sekreterare, Leena Sihvo Inkinen

 

Muut jäsenet / Övriga styrelsemedlemmar, Tuula Bäckman, Pauli Norkola, Mika Holappa

 

Varajäsenet / Suppleanter, Asko Maijala, Arja Huhtinen

 

Tilintarkastajat / Revisorer, Kaarina Töyrylä , Anne Berndts

 

Varalla / Suppleanter, Paavo Isoniemi, Erkki Keskiniva

Hallintoalueen yhdyshenkilöt:

 

Leena Sihvo Inkinen

 

Mauri Sukuvaara

 

Ahti Hannila

 

 

 

Kunnan eläkeläisneuvoston edustajat:

 

Tauno Inkinen

 

Arja Huhtinen

 

Copyright © All Rights Reserved